תרשים ‭:2‬ מספר המילים למבע - מורה מול תלמידים בכל השיעורים