14. השיעור כאירוע דיבור א-סימטרי: מבט על 'מבנה ההשתתפות' בכיתה הישראלית

אסתר ורד - ' ראס המכללה האקדמית לחינוך >' " ש ק" שושנה בלום-קולקה האוניברסיטה העברית בירושלים פרק זה בוחן את מכנה ההשתתפות כשיח הכיתה , תרך התמקדות באופיו הא-סימטרי של אירוע דיבור זה . העבודה מעוגנת במסגרת התאורטית של חקר השיח מנקודת מבט סוציולעוויסטית . ניתוח השיח ממחיש עד כמה שיח הכיתה הוא אירוע דיבור מיוחד ומורכב , שבו משמשים המורה והתלמידים כ"קהיליית דוברים , " היוצרים אורח דיבור מיוחד . הממצאים מצביעים על הפרדוקס בתופעת השליטה בשיעור . על פניו נראה כי למורה יש כוח אבסולוטי על תלמידיה , אבל ניתוח השיח מראה שסמכותה אינה דבר מובן מאליו , וכי היא משתמשת באסטרטגיות לשוניות רבות ומגוונות כדי לבסס את השפעתה . מבוא מטרתו המרכזית של פרק זה היא לתאר ולנתח את מאפייני השיח של המורה בכיתה הישראלית , תוך התמקדות באופי הא-סימטרי של השיעור והשלכותיו על ההבניה החברתית בכיתה . העבודה מעוגנת במסגרת המושגית של ניתוח השיח , מנקודת מבט סוציולינגויסטית , המדגישה את הפונקציונליות של השפה ומנתחת את משמעות השיח בתוך ההקשר המסוים Blum-Kulka , 1990 , 1997 ; Gumperz )  אל הספר
מכון מופ"ת