13. מאפייני זיכרונות של אירועים אלימים בבית הספר

דוד 0 נש מכללת ל 1 ינ 0 קי לחינ 1 ך בישראל , כמו במדינות מערביות אחרות , גברה המודעות בעשרים השנים האחרונות לבעיית האלימות הגואה בחברה ובבתי הספר , בעיה המאיימת על ביטחונם הפיזי והנפשי של תלמידים ומורים ופוגעת בעשייה החינוכית ( בנבנישתי ואחרים , . ( 2000 השפעתם המזיקה ארוכת הטווח של אירועים אלה על החיים הנפשיים של ילדים , בני נוער ( מגייס הוערכה מחדש על ידי חוקרים ואנשי חינוך והיא משמשת ברציונל לקידום תכניות מניעה וטיפול בתופעות אלה של אלימות ובריונות פיזית , מילולית ורגשית . ( Olweus etal ., 1999 ) מטרת פרק זה היא ללמוד על דרכי ההבניה של זיכרונות מחוויות אלימות מתקופת ילדותם ונערותם של נשאלים בוגרים המדווחים עליהם לאחר שנים רבות . באמצעות שאלות הערכה ישירות וכן על ידי ניתוח הנרטיבים באמצעים לשוניים שונים , ניתן ללמוד על משמעות האירועים המסופרים ועל האישיות המספרת . קטגוריות אלה של מבנה ותוכן מעידות כי לאירועים של אלימות בית ספרית - גם לשגרתיים וליומיומיים שביניהם - יש פוטנציאל מעצב מבחינת הקול הדובר , וכי אירועים אלה נשמרים בזיכרון האפיזודי ארוך הטווח ברמה גבוהה ביותר של פירוט , חיות ...  אל הספר
מכון מופ"ת