11. ניהול בית ספר כקריירה שנייה: המקרה של קציני צה"ל (מיל.) שעשו הסבה מפיקוד לניהול במערכת החינוך

רנה ברקול מכללת בית ברל מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הסוגיה של חינוך בכלל ושל ניהול בחינוך בפרט , כקריירה שנייה . המחקר מתמקד בקציני מילואים של צה"ל , שעברו באמצע החיים מפיקוד כצה"ל לניהול בית ספר . הספרות העדכנית המשמשת בסיס למחקר זה עוסקת בתפקידו של מנהל בית הספר , כהתפתחות קריירה ובאופן ספציפי בסוגיית המעבר בקריירה באמצע החיים . המחקר הוא בעיקרו ביוגרפינרטיבי . זוהו ארבעה נושאים עיקריים : תחושת שליחות , אכפתיות בהתייחסות אל התלמידים , ביקורת קשה כלפי ציבור העוסקים בהוראה וראיית הקריירה החינוכית כהמשך של הקריירה הצבאית . ממצאי המחקר מראים שבקריירה השנייה יש נטייה להמשיך בדפוסי חשיבה והתנהגות שמקורם כקריירה הראשונה . המחקר מצביע על כך שהמעבר מקריירה אחת לשנייה הוא גם מעבר בין-תר בותי . עיון בספרות המקצועית העדכנית , העוסקת במקומו ובתפקידו של מנהל בית הספר , יש בו כדי להביא את הקורא למסקנה שלמנהל תרומה מרכזית לתפקודו התקין של מוסד זה : "מנהיגותו של מנהל בית ספר היא הגורם היחיד בעל ההשפעה המכרעת , לשיפורו של בית הספר , " במשפט זה נפתח מאמר המערכת שכותרתו "הנהגת המנהיגים" בעיתון של האגו...  אל הספר
מכון מופ"ת