10. מפגשי ועדת היגוי: מבט מבעד לעדשת תאוריית המורכבות

מיכל צלרמא'ר מכללת לו'נ 0 קי לחינוך אילנה מרגול'ן מכללת לו'נסק' לחינוך מאמר זה מתמקד במפגשים של ועדת היגוי של תכנית ניסויית * במכללה להכשרת מורים . המאמר מבקש להראות כיצד ה"טקס" הזה , המלווה כאופן שגרתי פרויקטים של שינוי בתחום החינוך , משמש עדשה להכנת יחסי הכוח במערכת , שכה הפרויקט אמור להפעיל את השינוי . המאמר מתאר שני מפגשים של ועדת ההיגוי ואת האופן שבו הם מבנים את המסרים המועברים למשתתפים בהם . הוא מזהה את הפרדוקסים העיקריים , המועברים באמצעות מסרים אלה ומסביר כיצד הם מניעים את התכנית . ולבסוף הוא מתמודד עם השאלה , כיצד ניתן לשקף התארגנות מחדש למי שנמצא מבחוץ . מ 9 גע 1 י ועדות היגוי 0 - ק 0 המלווה תהליכי שינוי במערכת החינוך תכניות המבקשות לחולל שינוי במערכת החינוך , ובעיקר אלה הממומנות על ידי משרד החינוך ונערכות בחסותו , מלווות , בדרך כלל , בוועדת היגוי , שעוקבת אחר התקדמותן במטרה להבטיח קיום תהליכי הוראה ופיתוח בהתאם למתוכנן  אל הספר
מכון מופ"ת