שער שני: סוגיות מרכזיות בחינוך

הפרקים המוצגים בשער השני מתייחסים לסוגיות מרכזיות בתחום החינוך שעומדות כיום בקדמת הבמה החינוכית והציבורית : תהליכי שינוי מערכתיים ( פרק , ( 10 מעבר לקריירה שנייה בתחום החינוך ( פרק ( 11 ומעבר בין-תרבותי שעשו מורות עולות חדשות ( פרק , ( 12 מחקר בנושא האלימות ( פרק , ( 13 נושא השליטה בכיתה ( פרק ( 14 ונושא התלת לשוניות ( פרק . ( 15  אל הספר
מכון מופ"ת