9. "אולי חזרנו למטפורה של מגדל בבל...": המטפורה כאמצעי להבנת התפיסה הגלויה והסמויה של רב-תרבותיות אצל מורי-מורים

חנה עזר מכללת לו'נ 0 קי לחינוך שוש מילאת המכללה האקדמית אחור , דורית ססק'ן מכללת סמינר הקיבוצים המאמר בוחן את תפיסת הידע של מורי-המורים בתחום הרבתרכותיות באמצעות ניתוח הגדרות ומטפורות . 65 מורי-מורים משתי מכללות להוראה התבקשו להגדיר ולתת מטפורות לרכ-תרבותיות , ולאורן נבחנו הגלוי והסמוי בתפיסתם את הנושא . כן בוחן המאמר את עולם התוכן שממנו שאובות המטפורות ואת הקשר שלו למציאות הישראלית ולתרבותה . הממד הגלוי שעלה בהגדרות היה כעיקר האידאולוגי והוא נותן ביטוי ליחסי הכוח בחברה . מן המחקר עולה שהמטפורות מאפשרות לתפיסה הרגשית לעלות על פני השטח , זאת , באמצעות ההעברה מהמופשט לקונקרטי ובאמצעות השימוש בשפה מטפורית הלקוחה ממציאות היומיום של הדובר . ברמה הגלויה עולה התפיסה הקוגניטיבית , המבטאת את "מה שצריך , " או את "מה שמקובל" לחשוב . ואילו ברמה הסמויה עולה התפיסה הרגשית , המבטאת מונחים של כוחניות , מבניות ואי-שוויוניות בחכרה הישראלית .  אל הספר
מכון מופ"ת