תרשים ‭:1‬ תהליך התפתחותו של עידו מראייה אישית לראייה מערכתית