8. "זה לגמרי לא היה פשוט להינתק, למרוד בדגמים שגם אני עיצבתי"

מור' מורים מ 00 ר'ם > y תהליכי שינוי בחשיבתם אילנה אלקד-להמן חוה גר'נ 00 לד מכללת לוינסקי לחינוך מכללה ירושלים ומכללת בית רבקה מחקרנו הוא מחקר נרטיבי-פרשני . מטרתו : ללמוד , מבעד לסיפורי חיים , אילו שינויים חלו בתפיסת מורי-םורים למדעים ולספרות על חשיבה בהקשר של דיסציפלינה ועל דרכי הוראתה , להבין את הגורמים לשינויים ואת תהליכי השינוי . התשתית התאורטית למחקר כללה : סקירת תהליכי שינוי במערכת החינוך בעשורים האחרונים , תהליכי התפתחות מורים ומורים באקדמיה ותהליכי שינוי במדעים , בהוראת המדעים , בספרות ובהוראתה . בעוד תהליכים של שינוי תפיסתי הוצגו כעבר כתהליכי התפתחות או מהפכה הנובעים מערעור קוגניטיבי , הרי במחקרנו משתקפת תמונה רבת משתנים על הגורמים המעורבים בתהליכי שינוי בחשיבה . המחקר מלמד כי הערעור הקוגניטיבי מספק הסבר חלקי כלבד לשינויי חשיבה כהקשר שנבדק . מצאנו כי גורם מרכזי לשינויים בחשיבה של מורי-מורים הוא סוגיית הידע הנחוץ לעבודתם כמורי-מורים . " החיים זה לא מה שחשבת , קדימה / אלא בעיגול" כותבת נורית זרחי " ) דגים" מתוך התקרה עפה , . ( 11 : 2001 "איפה אנחנו ? שוב , במקום שהיינו / אחרי ד...  אל הספר
מכון מופ"ת