7. התפתחות ידע ואמונות של מורות של ילדים עם צרכים תקשורתיים מורכבים במהלך קורס מתוקשב

טל לבל האוניברסיטה העברית אונ'ברסיסת חיפה מכללת סמינר הקיבוצים f n > y או'לשס"ן האוניברסיטה הץברית מכללת לו'נסק לחינוך תמר ו 0 " א 1 נ'בר 0 י 0 ת חי 0 ה תפקידם העיקרי של חוקרים איכותנ"ם - לסייע לבני האדם לספר את סיפורם , לסייע להם להיות מודעים להיותם בעלי סיפורים , לסייע להם לחשוף את סיפורם , להבהירו ולהציג את משמעותו ה / בפני עצמם והן בפני החוקרים ( שקדי , . ( 13 : 2003 הפרק מתאר את תהליכי התפתחות הידע והאמונות של שלוש מורות שהשתתפו כקורס מתוקשב כנושא תקשורת תומכת וחליפית ( תת"ח . ( הקטגוריות לניתוח הנתונים שנאספו כקורס נכעו מהתפיסות שהובעו על ידי המשתלמות בפורומים הווירטואליים ובמטלות , בשאלונים הפתוחים ובהכהרות שנתנו לדכריהן בראיונות . תפיסות המורות התמקדו בשלושה נושאים : . 1 מאפייני ילדים עם צרכים  אל הספר
מכון מופ"ת