תרשים מס' ‭:1‬ סיכום השוואת תהליכי שינוי אמונות המורים