5. שינוי אמונות מורים לאנגלית במסגרת בית ספר חדשני-צומח בישראל

אילנה מ'לשגי '' ן מכללת בית ברל , האוניברסיטה העברית ץל'ת אולשס '' ן האוניברסיטה הץבר'ת המחקר המדווח בפרק זה בוחן אמתות מורים אצל חמישה מורים לאנגלית כשפה זרה , אשר השתתפו בתהליך שינוי בית ספרי . מטרת המחקר היא לעמוד על השינויים שחלו באמונות המורים לאורך תקופה של שנה תוך התמקדות באמונות הקשורות במטרות של הוראת שפה זרה , הן אלה המתייחסות לתחום הדעת והן אלה הקשורות לתפיסת הלומד . הנתונים נאספו כדרכי המחקר האיכותי וכללו ביוגרפיות מקצועיות אישיות , תצפיות כזמן ההוראה וראיונות אישיים עם כל המורים . הממצאים מצביעים על שונות רבה כתהליך השינויים שחלו באמונות המורים , החל במורה שעברה שינוי מהותי בתפיסותיה לגבי הוראת האנגלית , וכלה במורה שאצלו לא חל כל שינוי . בדיון בממצאים הושם דגש על גורמים המעודדים שינוי באמונות לעומת גורמים הבולמים או מעכבים אותו . כל תהליך של שינוי חינוכי חייב לקחת בחשבון את חשיבת המורים המשתתפים כתהליך ואת מידת נכונותם לקבל אותו . המחקר הזה מנסה להעמיק את התובנה שלנו לגבי גורמים המקלים על שינויים בתפיסות ובאמונות של מורים . . 1 המאמר מבוסס על נתונים מתוך חיבור לשם קבלת תוא...  אל הספר
מכון מופ"ת