4. זרות ושייכות בהתנסות בהוראה: סטודנטיות דרוזיות בבית ספר יהודי

7 V 7 K מזור גורדון המכללה האקדמית לחינוך הפרק הזה עוסק כתהליך ( בתנאים בלימוד ההוראה בהתנסות מעשית בסביבה תרבותית שאיננה מוכרת לסטודנטיות המתנסות . הפרק מבוסס על ממצאים שנאספו במסגרת עבודת מחקר שעסקה בתהליך לימוד ההוראה כהתנסות מעשית של סטודנטיות דרוזיות בבית ספר יהודי . הוא מתמקד בתחושת הזרות שחוו הסטודנטיות כדרוזיות במערך היחסים עם הצוות בבתי הספר היהודיים שבהם התנסו ובמשמעותה כמרם מתערב בלימור ההוראה שלהן . הפרק דן בסיומו כהשתמעויות למערך ההתנסות המעשית בהכשרת המורים . הרכבה הרב-תרבותי של החברה בישראל מעמיד בפני מכשירי המורים בארץ אתגר בהגדרת הזדמנויות התומכות ומעודדות לימוד הוראה עבור סטודנטים בעלי רקע תרבותי שונה ( מתרבות הרוב . ( הפרק שלפניכם יתאר הזדמנות כזו , שבה ההתנסות בהוראה של סטודנטיות דרוזיות מתרחשת במערך בית ספרי השונה מזה שבכפריהן . בעוד יוזמי הרעיון במכללה ראו בהתנסות זו הזדמנות להרחיב את היקף ההכשרה והלימוד של הסטודנטיות הדרוזיות , הרי במציאות עוררה התנסות זו מתחים וקשיים עבורן . מה מאפיין את תהליך לימוד ההוראה של הסטודנטיות הדרוזיות הבאות מרקע תרבותי השונה מזה של בי...  אל הספר
מכון מופ"ת