לוח ‭:2‬ כל שלב במעגל הפעולה-ופלקציה של קורטהייגן וקסלס, מול דרכי התגובה שעליהן הם ממליצים‭.-‬