טבלה it הסיפור הח»נוכ» של ניצן יוצר תחושה ברורה של דו-ממד»ות