3. התפתחות חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון

צב'ה לוכזן מכללת לוינסקי לחינוך שרה שמץונ' מכללת לוינ 0 ק' לחינוך המחקר בחן כיצד מורות מתמחות , המעלות קשייהן והתלבטויותיהן כמסגרת פורום כאעטרנט , בונות את חשיבתן המקצועית . המחקר התמקד ב19- מורות , בשנה הראשונה לעבודתן . מורות אלה השתתפו בפורום מקוון במסגרת סדנת ליווי ותמיכה בהתמחות , שנערכה במכללה להכשרת מורים . תדפיס הפורום נותח כמטרה לאתר דפוסי פנייה ותגובה רווחים וייחודיים , ולבחון אם חלה התפתחות ביכולת המשתתפות לפתור בעיות ולהתמודד עם דילמות בעבודתן . תוכני הפורום נותחו על פי "התאוריה המעוגנת בשדה" ( 1 990 Strauss & CorbirU ונוסף על כך זוהו מאפייני שיח כמיצוב , חזרות ומטפורות מנחות ( קופפרברג וגרץ , ( 2001 לצורך חשיפת תכנים סמויים . השיח המקוון יצר מרחב בטוח להעלאת קשיים . השוואה בין קווי ההשתתפות של הסטודנטיות בפורום מראה כי מורכבות הפנייה שלהן לחברותיהן , לכידות הפנייה ושקיפות המניעים העומדים מאחוריה קבעו כמידה רבה את איכות התגובות ומורכבותן ואת המידה שבה קידמו תגובות אלו את מסוגלותן ל" התיר" בעיות ודילמות בעבודתן ולהעשיר את חשיבתן המקצועית .  אל הספר
מכון מופ"ת