לוח ‭:3‬ שכיחות ההופעה של רגשות והתמודדות לפי הבעיה העיקרית בסיפור (באחוזים)