תרשים ‭:6‬ שכיחות של התמודדות לפי מיקום המספרת (באחוזים‭.(‬