לוח ‭:2‬ התפלגות הבעיות העיקריות בסיפורים (באחוזים)