תרשים ‭nriN tt‬ הסיפורים שבהם מיקום המספרת היה מורה