לוח ‭:1‬ התפלגות של מיקום המספרת, לפי שנות לימוד (באחוזים‭.(‬