תרשים 11 תיאור וסיכום ניתוח הנתונים האיכותי והכמותי