2. רגש והתמודדות בשיח נרטיבי של סטודנטיות להוראה

עירית קו 00 רברג מכללת לו'נ 0 קי לחינוך יצחק גילת מכללת לו'נ 0 ק' לחינוך המחקר מתמקד כבניית התפתחות האני המקצועי של סטודנטיות להוראה כפי שהיא באה לידי ביטוי כשיח נרטיבי כתוב ובמטפורות מארגנות . המחקר מתבסס על גישה פונקציונלית לחקר השיח המאפשרת לבדוק כיצד החיים המנטליים נבנים בשיח נרטיבי . מחקריהם הכין-תחומיים הקודמים של החוקרים , שהתמקדו כהתפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה , של מורים מתחילים ומומחים ושל מנהלי בתי ספר , מראים את החשיבות של שפה מטפורית כגורם מארגן המתמצת את הממדים העיקריים של האני המקצועי המובעים ביתר הרחבה בשיח נרטיבי . ניתוח כמותי ואיכותי של הנתונים הראה שקיימת עלייה כרגשות שלילים בהשוואה לרגשות החיוביים לאורך הציר הארבע שנתי , שהרגש השכיח ביותר הוא תדהמה והוא יורד לקראת השנה הרביעית ושדפוס ההתמודדות משתנה בצורת U במהלך ארבע שנות הלימוד . ההתבשרות להוראה היא תהליך מורכב וממושך , שבמהלכו בונים הסטודנטים את "המערכת הפדגוגית האישית " ( Borg , 1998 ) שלהם תוך מפגש עם אירועי שדה בעלי משמעות . ( Denzin , 1999 ) האני המקצועי ההולך ומתהווה במעבר בין טירונות למקצוענות הוא מושג ...  אל הספר
מכון מופ"ת