1. מ"פרח הוראה" ועד "להיות מורה": תמונה - סיפור של התחלה

דיצה משכית מכללת גורדון לחינוך ומשרד החינוך nyj |» ' T הטכניון , ח 0 ' ה המחקר הנוכחי הוא נדבך נוסף בניתוח מורכבות הכניסה להוראה . המחקר מציג מערך של חקר מקרה תיאורי המשקף היבטים , העולים מיומנה של חבצלת' מתמחה בשנת עבודתה הראשונה . שאלות המחקר רוכזו כחשיפת המורכבות של הכניסה להוראה ובזיהוי נושאים העולים ביומנה האישי של המתמחה . ממצאי המחקר מתארים ציר התפתחותי , שתחילתו כפרידת חבצלת ממעמדה כסטודנטית , דרך תיאור עצמי שלה כמתמחה , ועד תיאור עצמי שלה כמורה - ציר המלמד על חשיבות המכללה בתהליך , על תרומת סדנת ההתמחות וכן על יחסי הגומלין שבין הסטאזירית למרכזת תכנית הסטאז בשלב הכניסה למקצוע . הממצאים חשובים לעוסקים בהכשרת מורים , לאמונים על הפעלת תכניות התערבות למתמחים ולאלו העוסקים בקליטת המורה המתחיל לעבודה . מקורו של כל סיפור של התחלה , בסיום של התחלה אחרת , ובכל זאת , לעיתים ניתן לבודד סיפור ולהתבונן בו כבתמונת שלמה . עבודה זו עוסקת בחשיפת רכיביה של תמונה , שמתמקדת בתהליכי הכניסה למקצוע ההוראה של מתמחה בהוראה , בשנת עבודתה הראשונה . מטרת העבודה מעוגנת באיתור רכיבים מרכזיים , המבנים את עול...  אל הספר
מכון מופ"ת