שער ראשון: מטירונות למקצוענות

פרקי השער הראשון מציגים את המורכבות ואת הרב ממדיות המאפיינים תהליכי התפתחות מקצועית ולמידה של מורים לאורך החיים . בחרנו להציג את הפרקים השונים לאורך רצף שנע בין נקודות המבט של סטודנטים להוראה ( פרקים , ( 4-1 של מורים ( פרקים ( 7-5 ושל מורי מורים ( פרקים . ( 9-8 את ההתנסות שלהם חווים משתתפים אלה בתוך ההקשר ישראלי , שהוא רב לשוני ורב תרבותי , כמודגש בפרקים 4 ו , 9- נושאי ארבעת הפרקים המופיעים בתחילת השער הראשון הם : מורכבות תהליך המעבר להוראה שחווים סטודנטים להוראה ( פרק , ( 1 ממדים אפקטיביים , קוגניטיביים והתנהגותיים של התהליך ( פרקים 2 ו ( 3- וההקשר הרבתרבותי שבו מתקיים התהליך ( פרק . ( 4 שלושת הפרקים הבאים מתמקדים בשינויים באמונות ובידע של מורים ( פרקים . ( 7-5 שני הפרקים האחרונים בשער הראשון מפנים את הזרקור לחשיבה של מורי-מורים כפי שהיא נבנית בסיפורי חיים שלהם ( פרק ( 8 ובמטפורות שהם הפיקו ( פרק . ( 9  אל הספר
מכון מופ"ת