מבוא

עירית קו 90 רברג עלית אולשס"ן מכללת לו'נ 0 קי לחינוך האוניברסיטה העברית הספר מציג לקורא מגוון אירועים שהתרחשו במערכת החינוך הישראלית לאחר שהם עברו שני תהליכים של פרשנות . ראשית , פורשו אירועים אלה על ידי המשתתפים כאירועים עצמם . נוסף על כך פירשו החוקרים כותבי הפרקים השונים את הפרשנות של המשתתפים . המכנה המשותף לפרקי הספר הוא השימוש בראיות מחקריות טקסטואליות שמציגות את נקודת מבטם של המשתתפים שהתנסו באירועים באמצעות שיח דבור , כתוב או מקוון . טקסטים אלה נבחנים על ידי כותבי הפרקים ברמת המיקרו , ולאחר מכן הם מפורשים לאור ידע בתחומי דעת שונים בסוציולוגיה , פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה , לאור תאוריות בחינוך ובאמצעות שיטות מחקר שונות . כותבי הפרקים של הספר נעים אפוא בין שתי רמות . ברמה האחת - רמת המיקרו - הם בוחנים מקרוב אירועי שיח , ( Hymes , 1972 ) שבהם התקיימה תקשורת בין אישית דבורה , כתובה ומקוונת בהקשר חינוכי מסוים . ברמה השנייה - רמת המקרו - הם מפרשים את המשמעות של אירועי השיח הללו לאור נקודת מבט רב-תחומית . (& Gubrium , 2000 Holstein ) כיצד נגדיר את המושגים שיח , חקר השיח ואירוע שיח ! עיון...  אל הספר
מכון מופ"ת