שיח בחינוך אירועים חינוכיים כשדה מחקר

עורכות : vy jv קו 00 רבו ג עלית אולשט"ן IYVJ / בחינוך : א'רוא'ם ח'נוכ"ם כשדה מחקר עורכות : א'ר'ת קו 00 רברג עלית אולשס '' ן Irit Kupferberg and Elite Olshtain Discourse in Education : Researching Educational Events עריכת לשון ו 0 ק : 00 נעמי 9 ר 1 ' מן עיצוב גר 9 י ועיצוב השער : בלה טאובר צילום תמונת השער : שחר הל 0 ר'ן מסת ב : 965-7182-64-6 © כל הזכויות שמורות לאקו " ם וליוצרים . © כל הזכויות שמורות למכון מוס " ת , תשס " ו 2005 טל' http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 : OIOT או 00 ט טל בע " מ תודה עורכות הספר מודות מקרב לב לכותבי הפרקים שהאירו במחקריהם את המציאות החינוכית הישראלית . יבואו על הברכה אנשי מכון מופ"ת בראשותה של ד"ר לאה שגריר ששקדו במקצועיות ובמסירות על הפקת הספר מרגע מסירת כתב היד להוצאה לאור : נעמי פרידמן , מרכזת "כליל" ועורכת הספר , בלה טאובר המעצבת הגרפית ונטשה אפרימוב המידענית . תודה מיוחדת לד"ר מרים מבורך , ראש מכללת לוינסקי לחינוך על העידוד  אל הספר
מכון מופ"ת