נספח ביבליוגרפי

מחקרים מאוחרים ומעודכנים יותר ממחקרו של משה פלדנקרייז שנעשו בידי אנשי רפואה - נוירולוגים , פסיכיאטרים ואפילו כירורג וגיראטר - מאששים את שיטת פלדנקרייז כשיטה רלוונטית לחינוך ויכולים להעשיר הבנה של אנשי חינוך גם ללא קשר לשיטת פלדנקרייז , או למקבילותיה המילוליות של מילטון אריקסון , ו » רג » ' נ » ה סאטיר , וואצלוויק וחובריו , ריצ'רד בנדלר וג'ון גרינדר : להלן רשימת ספרים שלא הזכרתי במחקר אך היתה להם השפעה חשובה על עשייתי ועל כתיבתי : ספריו של הנוירולוג אוליבר סאקס האיש שחשב שאשתו היא כובע , ( 1990 ) ואגתרופולוג על המאדים , ( 1996 ) המתארים את מעקביו ואבחוניו לגבי חולים שפגם פיזי או מוחי הכתיב מערכת תפיסתית ייחודית , נדירה ואופני תגובה ותפקוד בהתאם לזה . הספר מתאר תהליך מחקרי שנבע מתוך כבוד מלא למצבו הנתון של החולה הנחקר ומתוך סקרנות מדעית . ספריו של דונלד וודס ויניקוט הכל מתחיל בבית ( 1995 ) ומשחק ומציאות ( 1998 ) שיוצרים קישורים מרתקים בין חוויותיו והכנותיו כפסיכיאטר לבין תפיסת עולם פילוסופית , בעלת השלכות חינוכיות וחברתיות . הוא מבהיר ומנסח קשרים בין המיקרו : נפשו של היחיד והתנהגותו , לב...  אל הספר
מכון מופ"ת