מערך המחקר

על בחירתי בחקר-סקרה כמבנה המחקר . על בחירתי בניתוח-השיח של 'הביקורת החדשה '' ב 90 רות ככלי סחקרי לגבי ח 0 ק 00 יס שנכתבו בשנת המחקר על-ידי כל המשתתפים : 15 סטודנטים ומורה , שהם גס הנחקרים והחוקרת . בחרתי לערוך חקר-מקרה על-סמך כל הטקסטים הכתובים של תלמידיי בכיתת הדידקטיקה שבה הוריתי בשנת תשנ"ח . אני מודעת לקושי בהגדרת חקר מקרה , כפי שמציינת נעמה צבר בןיהושע בספרה המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה : מתוך המשותף לכל ההגדרות , אפשר לומר שתקר מקרה איננו טכני קה ספציפית : ז ( הי שיטה לארגון מידע ( נתונים חברתיים בדרן המשמרת את האופי הייחודי של האוביי קטים הנחקרים . ( 115 : 1997 ) במבוא לאסופה "מסורות וזרמים במחקר האיכותי , " כותבת נעמה צבר בן-יהושע : המחקר האיכותי חוצה תחומי דעת ועולמות תוכן שונים 1 . והי "משפחה" של דרכי חקר , גישות , מושגים , מונחים והנחות הקשורים אלה באלה ומקיפים אותו . מכאן מבע גם הקושי בהגדרת המחקר האיכותי וביצירת הסכמות בין החו קרים השומם באשר למצב הטבעי שבו מתרחשים הדברים ... המחקר הקונסטרו קטיביסטי-איכותי מחפש אמינות עלידי כן שהוא מצביע על אחריות אישית , אתי קה של דאגה , ר...  אל הספר
מכון מופ"ת