מידע מול התנסות בהכשרת מורים

כיצד ללסד סקצוע במוסד אקדסי ? כיצד לקשר בין סידע לבין התנסות "שולייאית ? " כיצד לקשר בין הפוטנציאל האישי של הסתכשר להוראה ובין התפתחותו העתידית ? אחת הדילמות שמעסיקה תדיר את מערכת הכשרת המורים היא קביעת היחס בין מידת הלמידה העיונית במגוון התכנים הרלוונטיים לעבודת המורה , ובין מידת ההתנסות בפועל בתקשורת עם ילדים ובהוראה בכיתה . דילמה שנייה נובעת מזו הראשונה : כיצד ילמדו המתכשרים להוראה את המקצועות העיוניים ! באופן הפרונטלי , המקובל באקדמיה , או באופן התנסותי , החושף אותם גם למבנים דידקטיים חלופיים , שישרתו אותם בהוראה בכיתה ? ברוח גארדנר , ( 81-75 : 1996 ) זכיתי ללמד אנשים שהיו נתונים בעבודת שולייאות . אני מגדירה "שולייאות" את העבודה המעשית של המתכשרים להוראה , מעצם העובדה , שהמשימה בעבודה המעשית קשורה למציאות שמעבר לשיעורי הדידקטיקה , מעבר למכללה . יש בכך יתרון על-פני משימות לימודיות שאין להן קשר ישיר או ברור למציאות שמחוץ לכיתה . כל פעילות לימודית שיישומה בעולם שמחוץ לכיתה ברורה ללומדים , נלמדת על-ידיהם בשיתוף רב מהרגיל , בתשומת-לב ותוך גיוס מיטב המשאבים . העבודה המעשית בכיתת בית ספר ...  אל הספר
מכון מופ"ת