רקע

שאלות . ה 00 קר 00 ) רת העבודה כיצד נעשה שימוש חוזר ( רפ 190 יבי ) בכלי עבודה פשו 0 ומוגדר - " המשוב הדיאלוגי בכתב" על מנת לבטא סצבים סבוכים ולא סוגדרים ? כיצד יספק כלי זה מסגרת אמינה המאפשרת למשתמשים בו להשתטת ולהתרחב סן הידוע אל מעבר לו ? בקיץ 1997 התכוננתי לקראת הוראת תלמידי שנה ג ' במסלול לחינוך יסודי במכללת דוד ילין בירושלים . סטודנטים אלה למדו דידקטיקה שנתיים קודם לכן והתנסו במעט מאוד שעות עבודה מעשית . בדרך-כלל הם לא ראו קשר בין תצפיותיהם בכיתות הלימוד , לבין הנלמד בשיעורי הדידקטיקה . כדי להישאר קרובה ככל האפשר לרצוני המקורי , הכשרת מורים שמסוגלים להנחות את תלמידיהם כצוות פיתוח של תכניתהלימודים של עצמם , הייתי חייבת לקיים בעצמי , בהקפדה שיטתית , הוראה המבוססת על משוב דיאלוגי בכתב . הכלי של התכתבות אישית אפשר לי אבחון שוטף ומתעדכן לגבי כל סטודנט וסטודנטית . אבחון כזה אפשר גם בניית שיעורים מתאימים ככל האפשר לקבוצה . הייתי מוטרדת מהקושי של הסטודנטים לבנות תמונה אינטגרטיבית בין כל המרכיבים המשפיעים על הכשרתם המקצועית : ההיסטוריה האישית שלהם כתלמידים במערכת החינוך ; זווית הראייה שלהם...  אל הספר
מכון מופ"ת