משוב דיאלוגי בכתב

ורד גמר-שביט / רד גמר-שביט משוב * ' 7 לוגי בכתב מכון מופ " ת בית 0 פר למחקר nm > 01 תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות lalogic Feedback and Correspondence in Teacher Training Vered Ganor-Shavit כתיבה ורד גנור-שביט , המכללה האקדמית לחינוך ע " ש דוד ילין הוועדה לפרסום מונוגרפיות בחינוך  אל הספר
מכון מופ"ת