הערות

הקדמה f כוונתי בעיקר לדיאלוגים שהחוקרים מכנים אותם "מוקדמים . " נהוג לסווג את הדיאלוגים ל"מוקדמים , " "אמצעיים " ו " מאוחרים , " אף שאין הוכחה משכנעת לסדר הזה . על השיטות השונות בעניין סדר הדיאלוגים ראה . 1982 ) Studies in Platonic Chronology ( Helsinki : Societas Scientiarum Fennica . Holger Thesieff , . 2 על חשיבותו של םוקרטס בגרסת כסנופון בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית , ראה . ( Ithaca : Cornell University , 1994 ) , pp . 252-271 Stoic Natural Law , " in Paul A . Vander Waerdt , ed ., The Socratic Movement Quarterly 1988 , pp . 150-171 ; J . G . DeFilippo and P . T . Mitsis , "Socrates and A . A . Long , "Socrates in Hellenistic Philosophy , " Classical האסכולות האלה הושפעו כמובן גם מאפלטון ומסוקרטס האפלטוני . . 3 ראה Century Life and Thought ( London : Methuen , 1930 ) , pp . 146-152 G . C . Field , Plato and His Contemporaries : A Study in Fourth- ( להלן אפלטון ובני תרו . ( . 4 תרגום א " א הלוי . . 5 על כר הצביע ג ' ון דילרי במבוא שלו לאנאבאסיס . P- 4 trans . C . Brownson , intro...  אל הספר
הוצאת שלם