ניהול משק הבית

פעם שמעתי אותו גם מדבר על ענייני ניהול משק הבית בערך כך : 1 ^ "אמור לי , קריטובולוס , " אמר , "האם ניהול משק הבית הוא שמו של ידע מסוים , כמו רפואה , נפחות או נגרות " ? " לי לפחות נראה כך , " אמר קריטובולוס . " וכן , האם כמו שאנו יכולים לומר מהי מלאכתה של כל אחת מהאומנויות האלה , נוכל לומר גם מהי מלאכת ניהול משק הבית "? " נראה , בכל אופן , " אמר קריטובולוס , "שמנהל משק בית טוב יכול לנהל היטב את משק ביתו שלו . " " ואם יופקד בידיו ביתו של אחר , " אמר סוקרטס , "הלוא יוכל , אם ירצה , לנהל אותו היטב , כפי שהוא מנהל את שלו ? שכן מי שיודע נגרות , יוכל לעשות בשביל זולתו את מה שהוא עושה לעצמו , ואם כן , יוכל גם מנהל בית לעשות כך * . " " לי לפחות נראה כך , סוקרטס . " " אם כן , " אמר סוקרטס , "מי שיודע אומנות זו , אף אם אין לו נכסים משלו , יוכל להשתכר מניהול ביתו של אחר , כמו שבנאי יכול להשתכר מבנייה " ? בזיכרונות לכסנופון ( 2 . 8 ) ממליץ סוקרטס לחברו לקבל עליו לנהל משק בית של אחר . " כן , חי זאוס , ובהחלט ישתכר שכר רב , " אמר קריטובולוס , "אס בהעברת הבית לשליטתו יוכל למלא את כל הצרכים וליצור עודף...  אל הספר
הוצאת שלם