המשתה

נראה לי שראוי לזכור לא רק את מעשיהם הרציניים * של אנשים ^^ ך 1 \ יפים וטובים , ** אלא גם את מעשיהם בשעת שעשוע . ואני מבקש לתאר את האירועים שנכחתי בהם * ומהם אני מסיק זאת . זה היה בזמן מרוץ הסוסים של המשחקים הפאךאתנאיים הגדולים . קליאס , בנו של היפוניקוס , היה מאוהב בנער אוטוליקום ולקח אותו לצפות במרוץ , לאחר שהלה זכה בפנקךטיון ^ . כשהסתיים המרוץ , הוא יצא לביתו שבפיריאוס בחברת אוטוליקוס ואביו . גם ניקרטוס התלווה אליו . אך כאשר ראה קליאס את סוקרטם , קריטובולוס , הרמוגנס , אנטיסתנס וכרמיךם יחד , הורה לאחד מאנשיו ללוות את אוטוליקוס ואת שאר האורחים , ואילו הוא עצמו פנה אל םוקרטס ובני לווייתו ואמר , "כמה יפה שנתקלתי בכם ! שכן אני עומד לארח את אוטוליקוס ואת אביו , וסבור אני שהאירוע יהיה * ביוונית מטא ספוךס . אחד הנושאים המרכזיים בחיבור הוא היחס בין רצינות לצחוק . ** לרוב תרגמנו את המושג החשוב הזה תרגום מילולי , מכיוון שאין לו מקבילה עברית מדויקת . באנגלית נהוג לתרגם אותו . gentleman בכמה מקומות השתמשנו ב " ג י נטלמן " או במונחים אחרים , כאשר הם תאמו יותר את ההקשר . וראה בהקדמה ( עמ ' כ 0 הסב...  אל הספר
הוצאת שלם