מבוא

ה אכלו ' מילה ( כנראה " מסיבה היוונית בלי לשתיית להרבות "סימפוזיום יין " בדיבור . אך , " היוונים - שתרגמנו לא קל לא כ לשוחח שתו "משתה על כאשר , " בטן מובנה ריקה אוכלים : המילולי תחילה ) ורק לאחר מכן החל שלב השתייה והבידור . הבידור שלאחר הארוחה היה יכול ללבוש צורות שונות . במשתה של אפלטון ובמשתה של כסנופון האורחים נואמים על נושאים שפילוסופים יכלו לדון בהם ברצינות . במשתה של אפלטון מציע אריכסימכוס לשלח את החלילנית ולפתוח בסבב נאומים על האהבה . ( 176 e ) בדרך כלל הייתה החלילנית נשארת ונראה שהציעה לסועדים עוד תענוגות מלבד הצליל שהפיקה מחלילה . במשתה של כסנופון הבידור שלאחר הארוחה מקיף יותר . יש כאן בדחן , ( 1 . 16-1 . 11 ) לולייניות , ( 2 . 11-2 . 8 ) רקדן , ( 2 . 15 ) אפילו מערכון קצר , ( 9 ) וכן הבידור המוסיקלי הרגיל . גם כאן המבצעים הם צעירים בשיא פריחתם . ( 9 , 4 . 54 -4 . 52 , 3 . 1 ) אך מלבד השעשוע בשכר הזה , האורחים משעשעים את עצמם בהתחכמויות קטנות ובנאומים ארוכים יותר . ואף שדיונים מסוג זה לא היו בהכרח חלק שגור של הבידור המשתאי , איש אינו נראה מופתע במיוחד כשסוקרטס מציע כאן שיעשו ז...  אל הספר
הוצאת שלם