נאום ההגנה של סוקרטס בפני שופטיו

נראה לי כי ראוי להזכיר את סוקרטס , וכיצד נהג בעניין נאום ההגנה ^ 1 שלו ובעניין פטירתו מן העולם , לאחר שזומן למשפט . אמנם , גם אחרים כבר כתבו על כך * והכל עמדו על דיבורו המתנשא , ומכאן ברור שבאמת כך דיבר סוקרטס . אבל מכיוון שלא הבהירו שסוקרטס כבר העדיף באמת את המוות על פני החיים , נחשבה התנשאותו טיפשית ביותר . אך הרמוגנס בן היפוניקום היה ידידו , ומדבריו על אודותיו עולה כי דיבורו המתנשא תאם את כוונותיו . הוא סיפר שראה את סוקרטס מדבר על כל הדברים שבעולם זולת משפטו , ואמר לו ** : "כלום אינך צריך , םוקרטס , לתת דעתך על מה שתאמר להגנתך " ? בתחילה הוא השיב "האם לא נראה לך שאת כל חיי עשיתי בהכנת הגנתי "? וכששאל הרמוגנס "הכיצד "? השיב "כל ימיי לא עשיתי עוול , וזו לדעתי הדרך היפה ביותר להתכונן להגנה . " וכשחזר הלה ושאל , "האינך רואה שפעמים רבות גזרו בתי * לא ברור אם ההערה מתייחסת לאפלטון או לא , ומכאן חלוקים החוקרים בשאלה האם כסנופון קרא את האפולוגיה של אפלטון או לא . ** מכאן עובר המחבר לדיבור עקיף ומצטט את הרמוגנס . כדי להקל על הקורא תרגמנו בדיבור ישיר . כיוון שכםנופון נעדר מאתונה בתקופת משפטו ...  אל הספר
הוצאת שלם