מבוא

ח | יברר בפני זה שופטיו של כםנרפרן בבית המשפט מתאר באתונה את נאום בשנת ההגנה 399 לפנה שנאם "ס . על סוקרטס שלוש עבירות עמד לדין : שלא האמין באלי העיר * , שהכניס לעיר אלים אחרים ושהשחית את בני הנעורים . סוקרטס לא הצליח לשכנע את השופטים בחפותו ובית המשפט גזר עליו מוות והוציא אותו להורג . לפנינו חידה . אין אנו יודעים להסביר את גזר הדין החמור שהטילו האתונאים על סוקרטס . שלא כאחרים שהיו נתונים לשנאת העם באתונה , סוקרטס לא היה איש עשיר , הוא לא היה מעורב בפוליטיקה ולא נחשד בקשירת קשר עם אויבי המדינה או בעבירות חמורות אחרות . תובעיו אף לא האשימו אותו בדברים חמורים כאלה , כפי שכסנופון מעיר בתמיהה ( נאום ההגנה , . ( 25 וגם על ההאשמות שיוחסו אליו יש לתמוה . אין אנו מכירים חוק אתונאי נגד השחתת בני הנעורים . ואם יש חוק נגד חילול האלים , הרי חוק זה הופעל , בדרך כלל , רק נגד אלה שחיללו את האלים בפועל , כדוגמת אלקיביאךס , שלפי טענת תובעיו שיבר את פסלי האל דיוניםוס בעיר . אך לא היה מי שטען שסוקרטס עשה דבר מעין זה . ההאשמות הרשמיות אינן מסבירות אפוא את כל הסיפור . ** * או : לא חלק את הכבוד הראוי לאלי הע...  אל הספר
הוצאת שלם