נספח

נ 90 ח חליפת מכתבים בעקבות הכנס המדעי 2271 של הסתדרות הפסיכולוגים באוניברסיטת חיפה , פברואר 1989 לעמרם שלום , נתקלתי השבוע במאמרך / הרצאתך מכנס הפסיכולוגים בחיפה . מצאתי את הדברים מאוד מעניינים , ובמיוחד מאחר שאני עצמי הצגתי באותו כנס דעה משלי ( אינני זוכר אם היית נוכח בהרצאה זו או לא . ( אני אכן סבור שעלינו , כפסיכולוגים , לעסוק בנושא זה הרבה יותר ממה שעשינו ( לפחות עד כה ) - הן בנושא עצמו ( ההשפעות הפסיכולוגיות השונות של האינתיפאדה ) והן בדילמות המקצועיות שהוא יוצר , כפי שאכן ניסית אתה לעשות בהרצאה זו . קראתי שוב בעיון את מאמרך ודומני שהצלחתי לאתר את השקפתו . אתה טוען , כי "תגובות פסיכולוגיות ( ואין זה משנה מאיזה סוג ) להיעדרו של פתרון מדיני , הן בהכרח תגובות בעלות משמעות פוליטית ; " "יש מקום להכיר בכך שהפסיכולוגיה ( חרף היותה מדע התנהגות בלתי תלוי ) ספוגה בהשקפות עולם מוסריות , רגישה להלכי רוח ומושפעת מקונטקסט חברתי פוליטי . " זאת ועוד , במציאות הישראלית הספציפית ודרך הדו"חות , הכנסים והעצומות "נחשף ... פרצופנו המוסרי והפוליטי " ... ולכן , לדעתך , "לא ניתן ולא רצוי להתכחש לאמת זו ת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד