עמרם דולב מעורבות של פסיכולוגים באירועי הימים - בעיית הנייטרליות המקצועית

עמרם דולב מעורבות של פסיכולוגים באירועי הימים - בעיית הנייטרליות המקצועית ניתוח האירועים בהרצאה זו מתייחס למעורבותם של אנשי בריאות הנפש בתופעות הקשורות לאינתיפאדה , מעורבות שבאה לידי ביטוי בעצומות , בכנסים , בסיורים בשטח ובדוחו"ת . בהרצאתי אעסוק רק בעצומות של פסיכולוגים ובדו"ח הפסיכולוגים הצבאיים . הניתוח שלי מתבסס בעיקרו על פרסומים בעיתונות , ואף על פי שהאירועים התקשורתיים התרחשו בערך לפני שנתיים , לא נס לחם ומידת האקטואליות שלהם לא פגה גם כיום . למרבה הצער , האינתיפאדה עדיין אתנו ואנחנו עדיין אתה . פעולות הפסיכולוגים ויוזמתם , וההדים שהן עוררו בציבור , הסבו את תשומת לבי אל נושא המעסיק אותי שנים רבות , והוא מידת הנייטרליות של הפסיכולוגיה המקצועית . מה שהטריד את מנוחתי , הן בעצומות והן בדו"ח , הוא שמחבריהם התייחסו אל מצב טעון ערכית כאילו היה משוחרר מערכים . הפסיכולוגים עוסקים בשני סוגי המצבים ( ואולי נכון יותר לראותם על פני רצף , ( אלא שלא תמיד הם מבחינים ביניהם , הודות לעובדה שדוקטרינת הנייטרליות שלטת בעבודתנו המקצועית ומסנוורת את עינינו מלראות מצבים מסוימים , שאותם אנתח בהרצאה . איש ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד