תמר ליבס ושושנה בלום־קולקה "יורים ובוכים"? על ההתמודדות עם דילמות מוסריות בשירות הצבאי בשטחים

תמר ליב 0 ושושנה בלום ק ^ ה " יורים ובוכים ? " על ההתמודדות עם דילמות מוסריות בשירות הצבאי בשטחים רקע ומסרות המחקר ההתקוממות הפלשתינאית בשטחים המוחזקים , שהביאה לידי סיום 21 שנים של שלטון צבאי שקט יחסית , השליכה את החברה הישראלית לתוך משבר . מאז פרוץ האינתיפאדה לא ניתן עוד להתייחס אל הקונפליקט הישראלי-ערבי בקונפליקט חיצוני בלבד . העברת הסכסוך אל תוך גבולותינו מתבטאת בשסע הולך ומתרחב בחברה הישראלית . המחקר המוצג כאן הוא חלק מפרויקט העוקב אחר דפוסי הדיווח בטלוויזיה ובעיתונות , ומתעד את שיחתם של אלו הנוטלים חלק במאבק מהצד הישראלי . אחת השאלות המרכזיות המעסיקות אותנו היא , האם קיים תהליך של שחיקה והסתגלות לשגרת הפעילות הצה"לית במגע עם האוכלוסיה האזרחית בשטחים . לשם כך נבחנו אופני ההבניה של מציאות האינתיפאדה מנקודת מבטם של החיילים המשרתים בשטחים . חיילי צה"ל הם אלה הנדרשים להתמודד עם הסתירה בין התפקיד שהם ממלאים בשטחים ובין תפיסתם העצמית כלוחמים , תפיסה המבוססת על נורמות שגובשו בתהליכי הסוציאליזציה האזרחית והצבאית ( גל , . ( 1985 כללי ההתנהגות במקרה של מלחמה אינם תופסים במצב שבו מוטלים על ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד