0בלה ‭/ 4‬ ניתוח שונות רב־גורמ 1 על עמדות זהות עצמית על־פי עמדה פוליטית וחשש מטרור