סבלה ‭/ 2‬ התפלגות אחוזי תלמידים שהשיבו על שאלה 2 "חושש מאוד"