0בלה ‭/ 1‬ התפלגות אחוזי התלמידים שהשיבו על שאלה 1 "מפריעות מאוד"