אילה מלאך-פיינס את מי שוחקת האינתיפאדה?

אילה מלאך " 9- נ 0 את מי שוחקת האינתיפאדה ? יש אנשים הנשחקים בעבודה , יש הנשחקים בחיי הנישואין , ויש הנשחקים במדינה בה הם חיים . שחיקה נפשית היא תחושה של תשישות רגשית , גופנית ורוחנית , הנגרמת מחמת עומס נפשי מתמיד ונמשך . מאפייניה ' הם עייפות כרונית , תחושות כשלון אישי , דכאון , חוסר אונים , חוסר תקווה ויחס של עוינות ודחיה כלפי מי שנתפס כגורם למצב ( אדם או ארגון . ( האדם השחוק מגיע לנקודה בה הוא אומר : "נשברתי . אני לא יכול יותר . לא נשאר לי מה לתת " . בעבר נחקרה השחיקה הנפשית בתחום העבודה ובתחום חיי הנישואין " . בשני תחומים אלו נמצא כי אותם אנשים שהחלו את עבודתם או את נישואיהם עם מידה רבה של מעורבות , עם התלהבות ואידיאלים גבוהים , שניסו למצוא בהם משמעות קיומית - הם האנשים העשויים יותר להישחק . בהרצאה שנתתי לפני מספר שנים באוניברסיטת חיפה על נושא השחיקה בעבודה ובחיי הנישואין , שאל אותי אחד המשתתפים : "האם ניתן לישם את מושג השחיקה לרמה הלאומית " ? כלומר , האם יש משמעות לשאלה , באיזו מידה "נשבר לך" ממדינת ישראל ? השאלה קיבלה משמעות מיוחדת בימים אלו של האינתיפאדה . כדי לבחון אותה , הצגתי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד