ג'ין שארפ ישראל מול האינתיפאדה - חלופות מדיניות והשלכותיהן

ריןשארפ ישראל מול האינתיפאדה - חלופות מדיניות והשלכותיהן 9 ו 90 ק 0 יווה של משקיף למן תחילתה הציבה האינתיפאדה בעיות קשות בפני החברה והממשלה בישראל . בעיות אלה קשורות לא רק באופן התגובה לאתגר הישיר של ההתקוממות עצמה , אלא גם בעצם ההערכה על טיבה של הדרישה למדינה פלשתינאית , ועל השינויים הנדרשים במדיניות ישראל . [•••] עד כה , כל אמצעי השליטה שנקטה ישראל לא הביאו להפסקת ההתקוממות , ומפקדים בצה"ל הצהירו בפומבי שאין דרכים צבאיות לדיכוי האינתיפאדה . הארגונים שעמם אני קשור אינם נוקטים עמדות פוליטיות בסכסוך הזה , והפרסום המוצג כאן הוא אישי בהחלט . אולי עלי להבהיר כמה מהשקפותי על טיבו של המאבק הבלתי אלים וחשיבותו . מעבו למאבק בלתי אלים ? מאבק בלתי אלים מציג , לדעתי , מוצא משמעותי מתוך מערבולת האלימות והמלחמה . לפיכך , כאשר אנשים הנוגעים לסכסוך זה ביקשו לערב אותי בעיון אודותיו , עמדתי על כך שחשוב לעשות צעד ראשון , ולהוציא לאור ספר על התנגדות בלתי אלימה בשתי השפות , עברית וערבית . וכך אומנם היה . ידעתי כי מסיבות שונות הישראלים אינם מסוגלים לשקול ברצינות חלופות בלתי אלימות נגד צבאות ערב . גם היה לי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד