מבוא

מבוא שש מלחמות עברה עד כה מדינת ישראל - מלחמת השחרור , "קדש , " ששת הימים , ההתשה , יום כיפור , "שלום הגליל" - ועתה היא במלחמתה השביעית : מלחמת האינתיפאדה . זוהי מלחמה שונה מכל קודמותיה באופיה , במשכה , באמצעיה . אך היא גם שונה בסוג הדאגות והחששות שהיא מולידה בקרבנו . הפעם השאלות הן לא האם כוחותינו חזרו בשלום לבסיסם : הפעם השאלות העיקריות הן : איך נצא מזה ? מה זה יעשה לנו ? מה זה עושה לנו כבר עכשיו ? אסופת המאמרים המוגשת בזאת , תחילתה ביום עיון מיוחד במינו שנערך במכון הישראלי למחקרים צבאיים בקיץ , 1988 קרוב לשנתיים מאז פרוץ האינתיפאדה . מטרת יום העיון ( שכותרתו היתה "השפעות האינתיפאדה על החברה הישראלית : נתונים , הערכות , תחזיות ( " היתה לנתח ללל / אר אל ; התופעות המלוות את האינתיפאדה ואת השפעותיה צל החברה הישראלית . ייחודו של יום העיון היה בכך שהתמקד בהצגת נתונים , מחקרים וסקרים , ובנסיון להסתמך על עובדות וניתוחים אובייקטיביים , ולא להסתפק בחילופי תחושות , דאגות או תקוות . ההנחה שלאינתיפאדה יש בכלל השפעה כלשהי על החברה הישראלית איננה , לדעתנו , מובנת מאליה . נכון שלאורך כל תקופת האינת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד