תוכן העניינים

תוכן העניינים מבוא 9 משה ליסק האינתיפאדה והחברה הישראלית : ? היסטורית וסוציולוגית 17 ג ' ץ שארפ ישראל מול האינתיפאדה - חלופות מדיניות והשלכותיהן 38 אליהוא כ"ץ ורונה לוינ 0 ון כיצד נתפסת האינתיפאדה בדעת הקהל 44 אילה מלאן פ"נ 0 את מי שוחקת האינתיפאדה ? 55 שמחה פ' לנדאו השפעות אפשריות של האינתיפאדה על התנהגות עבר"נית בקרב אזרחי ישראל 65 ראובן גל ועפרה מ"זל 0 עמדות בני נוער כלפי נושאי צבא ובטחון בתקופת האינתיפאדה 76 תמר ליב 0 ושושנה בלום קולקה " יורים ובוכים ? " על ההתמודדות עם דילמות מוסריות בשירות הצבאי בשטחים 85 אייל בן ארי ח"לים במסיבות : צה"ל והאינתיפאדה 106 יורם פרי השפעת האינתיפאדה על צה"ל 122 יעקב אבן התקשורת באינתיפאדה 129 ראובן גל  אל הספר
הקיבוץ המאוחד