המלחמה השביעית השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

עורך : ראובן גל ראובן גל ( עורך ) המלחמה השביעית השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל המלחמה השביעית השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל עורן ראובן גל קו אדום  אל הספר
הקיבוץ המאוחד