התוכן

התוכן נפתח הספר 7 מבוא א . שאלת האדם בפילוסופיה החדישה ובמחשבה היהודית בת זמננו 1 ן ב . א . ד . גורדון והרב קוק - מיקומם ההיסטורי והאידאי 16 ו . א . ד . גורדון 6 ו . 2 הראי"ה קוק 19 פרק א : ' ה " אני" כנקודת המוצא של ההתבוננות . 1 ה"אני בתורתו של א . ד . גורדון 25 א . "האני אינו מכיר את עצמו . הוא חי את עצמו 26 '' ב . ה"אני" כחלק והמשך של הטבע : "אחד מגילויי ההוויה" 27 ג . ה"אני '' כאחדות אורגאנית של גוף ונפש 28 ד . כוחות הנפש , התפתחותם והיחסים שביניהם 29 . 2 בקשת האני העצמי בתורתו של הרב קוק 31 א . ה"אני" כחלק , המשך והשתקפות של ההוויה 33 ב . ה"אני" כאחדות אינטגראלית של גוף ורוח 34 ג . כוחות הנפש , התפתחותם והיחסים ביניהם 36 . 3 השוואה 38 פרק ב : ' תורת ההשגה וההכרה ו . שאלת ההשגה וההכרה בתורתו של א . ד . גורדון 41 א . הכרה וחוויה 43 ב . החוויה , ה"בלתי מודע" ו"השכל הנעלם" 45 ג . ערכה של ההכרה 47  אל הספר
הקיבוץ המאוחד